« powrót

Superline Perseus

Kod Nazwa Wariant Śred. Dł. Szer.
6SPEB4310 Superline Perseus Na kołnierzu 43 43 74
6SPEB4315 Superline Perseus Na kołnierzu 43 43 98
6SPEB4320 Superline Perseus Na kołnierzu 43 43 118
6SPEB5010 Superline Perseus Na kołnierzu 50 50 74
6SPEB5015 Superline Perseus Na kołnierzu 50 50 98
6SPEB5020 Superline Perseus Na kołnierzu 50 50 118
6SPEXB410 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 43 43 74
6SPEXB415 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 43 43 98
6SPEXB420 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 43 43 118
6SPEXB510 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 50 50 74
6SPEXB515 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 50 50 98
6SPEXB520 Superline Perseus Topper Na kołnierzu 50 50 118